Tatuerare

TatuerareTatuerare är ett konstnärsyrke där det som skapas av konstnären oftast finns kvar hela livet. Grunden är att man som person är mycket estetisk och konstnärlig samt inte minst stadig på handen. Samtidigt handlar det mer om än att bara utföra den tekniska biten. Man får aldrig en andra chans och därmed är det extremt viktigt att man är duktig på kommunikation och att lyssna på sina kunder. Missnöjda kunder är aldrig bra för företag men framförallt inte för tatuerare då många är mycket noga i val av tatuerare just eftersom det är en livslång märkning som sker.

Det finns även ett flertal lagar att ta hänsyn till under arbetet. Exempelvis smittskyddslagen, miljöbalken och föräldrabalken. Därmed krävs det även att man är insatt i de lagar och regler som reglerar yrket. Den väg som de flesta tatuerare rekommenderar för att bli duktig tatuerare är att bli lärling.

Hur mycket kan jag tjäna som tatuerare?

Genomsnittslönen för en tatuerare i åldern 25-39 år är 25.800kr. Det är möjligt att söka jobb hos någon större tatuerarstudio där flera är anställda men detta finns främst i de större städerna i landet. Många väljer däremot att driva egna enmansföretag. Av de som driver eget varierar lönen kraftigt eftersom lönenivån helt och hållet grundar sig på hur många kunder och hur stora jobb som kommer in varje månad.

Självklart går det även att få betydligt högre lön. Men som alltid handlar det då om att vara bäst bland de bästa. Allt handlar om att få ett gott rykte och sakta bygga förtroende hos kundkretsen. Men det är generellt inte ett höginkomstyrke utan de som jobbar som tatuerare gör det främst för att älskar konsten.

Hur blir jag tatuerare?

Redan på gymnasienivå finns yrkesinriktningar för de som vill bli tatuerare. Det är däremot inte vanligt och man bör vara beredd att flytta för att få en plats på dessa gymnasieskolor.

En annan väg att gå intensivkurser som flera tatuerarföretag erbjuder. Dessa är på ett par dagar och här får deltagarna lära sig grunderna i tatuering och det som krävs för att man ska kunna utföra detta konstverk. Däremot bör man inte alltid se en intensivkurs som en komplett utbildning för de som inte har någon förkunskap alls. Det kan snarare ses som ett första steg att gå för att bli tatuerare. Hur stort steg en sådan kurs innebär beror otroligt mycket på vilken erfarenhet man har sedan tidigare. För vissa kan det vara sista steget som behövdes för att komma ut på arbetsmarknaden.

Att däremot börja ”på egen hand” är absolut inte någon rekommendation. Det finns flera företag som säljer startkit till tatuerare och som hävdar att man kan lära sig genom deras olika videoserier som finns på Youtube. Detta är inte en väg att gå för den som vill bli proffs. I och med arbetet är brett med inslag av sterilisering, hudkunskap, estetik, kundbemötande och teknik är en kurs en stark rekommendation. Självklart kan man träna på frukter (grapefrukt fungerar bra) men det enbart för att få erfarenhet inför kurser eller lärlingstiden.

Den som har de kunskaper som krävs för att börja tatuera kan ofta få möjlighet till lärlingsplats. Det är något som gymnasieskolor till viss del ordnar med och för de som inte går på gymnasiet är det till arbetsförmedlingen man kan vända sig för denna möjlighet. Under lärlingstiden fås en lägre lön än vad de anställda har men samtidigt ska tiden vara till för att lära sig yrket i så stor utsträckning att man sedan kan utöva det på heltid.

Kom ihåg att det inte enbart är en estetisk och teknisk kunskap som krävs för att bli en framgångsrik tatuerare. Precis som i val frisör är det många som väljer tatuerare efter hur man blir bemött och om man känner sig trygg. Finns det flera tatuerare i en stad är därmed bemötandet extremt viktigt då risken annars är stor att man går till ett annat företag. Just trygghet är något viktigt att förmedla då det trots allt är ett ingrepp som kommer att bestå resten av livet.

Hur lång karriär kan man ha som tatuerare?

Tatuerare är ett yrke som inte har något speciellt ålderskrav. Det kan ofta vara en fördel att inte vara för ung då trovärdighet och erfarenhet ofta kommer med flera år i branschen. Så länge man är stadig på handen, har uppdaterad kunskap inom yrket och kan följa de regler och lagar som finns kan man fortsätta utöva sitt yrke.

Däremot finns en rekommenderad åldersgräns för att få tatuering i Sverige på 18 år. Det är ingen lag och därmed något som enskilda tatueringsstudior kan välja att frångå. Många godkänner även yngre ålder om målsman ger sitt tillstånd. Åldersgränsen är däremot en rekommendation från SRT som är branschorganisationen för Sveriges tatuerare.