Skådespelare

Många tänker att en skådespelares främsta uppgift är att agera i en teaterlik situation som en annan person. Utåt sett är det också vad skådespelaren gör men arbetet handlar främst om att sätta sig in en karaktärs känslor och personlighet. Alla kan leverera repliker vid en filminspelning där man kan ta om det till det blir bra. Men det är betydligt färre som kan agera och leverera kroppsspråk, miner och en känsla som gör att det upplevs helt naturligt utifrån den karaktär som ska skapas. Det är just den punkten som skiljer en riktigt bra skådespelare och de som inte kommer längre än till att utöva skådespeleriet som en hobby.

SkådespelareAtt jobba som skådespelare handlar därmed om att på bästa sätt kunna möta sin karaktär, möta sina kollegor och inte minst möta publiken.

Hur mycket kan jag tjäna som skådespelare?

Skådespelare som är mellan 25 och 39år tjänar i medel 28.800kr. De som är mellan 40 och 64 tjänar i medel något bättre och där är genomsnittlönen 31.700kr. Men självklart är det även stor spridning. De skådespelare som är speciellt efterfrågade till filmer får självklart betydligt bättre. I dessa fall handlar det inte om månadslön utan om ersättning för den insats som krävs för en produktion. I Sverige är lönerna inte speciellt höga i filmbranschen men de som lyckas göra karriär i Hollywood kan få flera miljoner för några månaders jobb.

Under 2015 fick Matt Damon i genomsnitt 20 miljoner per film han var med i och då är han inte ens bland de fem mest betalda skådespelarna i Hollywood. En av de som ligger i toppen är Leonardo DiCaprio. Enligt vissa källor fick han 200 miljoner dollar för att medverka i ”Wolf of Wall Street” det året.

Hur blir jag skådespelare?

Första steget som de flesta skådespelare tar i sin karriär är att börja spela amatörteatrar. Visserligen finns det viss skillnad mot att uppträda på teater och att spela in film men gestaltningen av karaktärer är i grunden detsamma.

Redan i ung ålder går det att gå på kurser inom skådespeleri/filmskapande och teater. Detta genom kurser som exempelvis Kulturskolan håller i de flesta större städer. Här får barn träffas i olika åldersgrupper och träna på olika gestaltningar och teatersituationer. Men huvudsaken är här att man har roligt tillsammans så även om det kan vara ett steg på vägen mot en skådespelarkarriär så är det främst för att möta barnens intresse som dessa kurser hålls.

Nästa steg är grundskolor som har teaterprofil. Det innebär att det är mer timmar teater och liknande estetiska ämnen på schemat. Många gånger implementeras även teaterämnet i andra ämnen i skolan.

På gymnasienivå finns ”Estetsiska programmet” att välja. Här får man som elev även välja inriktning och kan då välja exempelvis välja mot teater. Det är relativt vanligt att gymnasieskolor har någon Estetisk utbildning. Däremot kan det variera vilka inriktningar som finns vilket gör att man bör se på gymnasieprogrammets kursplaner eller höra med aktuell skola för att säkerställa sig om att teaterinriktning finns.

På högskole/universitetsnivå finns flera utbildningar att välja mellan. Här finns exempelvis Stockholms Dramatiska Högskola dit det varje är stor efterfrågan på de platser som finns. Andra högskolor som har liknande utbildningar är Teaterhögskolan i Malmö samt Skådespelarprogrammet på Luleå Universitet.

Utbildning är grunden men sedan handlar det även mycket om att visa upp sina kunskaper och ha erfarenheter från branschen. Även den som siktar högt kan behöva börja med att vara statist, göra mindre roller och spela teater på de mindre kända scenerna för att därifrån bygga på sin erfarenhet.

Hur lång karriär kan man ha som skådespelare?

För en duktig skådespelare kan karriären vara mycket lång. De som har blivit etablerade och kända för sina kunskaper kan leva på sitt yrke länge . I Sverige kan exempelvis Lennart Lidbergs skådespelarkarriär lyftas upp som ett exempel. Hans karriär började i tjugoårsåldern och när han var 83 år gammal medverkade han som huvudrollsinnehavare i filmen ”En sista vals”.

Även internationellt finns flera exempel visar att skådespelare överlag kan ha mycket långa karriärer. Harrison Ford slog igenom 1977 och var bland annat med i Star Wars Episod VII 28 år senare.