Fackförbund för proffsyrken

För de flesta finns ett flertal olika fackförbund att välja mellan när man bestämt sig för att gå med i ett fack. Hos de som jobbar inom en kommun kan medlemskap i exempelvis Vision, Unionen, Vårdförbundet eller Kommunal vara vanligt.

Men för de som arbetar med proffsyrken är utbudet inte lika brett. Det är då främst yrkesrollen som avgör vilket fack som kan vara aktuellt men även här kan man ha några olika val.

Flera alternativ inom vissa branscher

Inom vissa branscher finns flera olika alternativ. Ett exempel är de som arbetar som musiker. Ett val är att gå med i ett fackförbund som är knutet till den arbetsplats där man arbetar. För en kantor kan Vision vara ett alternativ då de har en underavdelning mot Svenska Kyrkan och en mot frikyrkor.

Har man ingen specifik arbetsplats kan Musikerförbundet vara ett bra alternativ. Här finns ett brett spektra av yrken representerade som på något sätt jobbar med musik. Allt från upphovsmän och textförfattare till artister och ljudtekniker. Här kan man både gå med som anställd och som egenföretagare. Enligt sajten Fackförbund.com finns det t.ex. totalt 5 fackförbund att gå med i för den som håller på med musik & kultur.

De som driver eget kan även välja Unionen Egenföretagare som är ett fackförbund som specialiserat sig på att möte behoven som egenföretagare har.

Enklast är att fråga branschorganisationer eller kollegor i branschen vilket fack som de rekommenderar inom det område man är aktiv.

Det man ska komma ihåg är att man måste ange yrke vid ansökan och att alla fack har regler gällande vilka yrken de vill välkomna i facket. Så även om man själv anser sig hitta ett fackförbund som man tror ska vara bäst så är det inte säkert att medlemskap är en självklarhet.

Fackförbund som är specialiserade på proffsyrken

Unionen

UNIONENMånga som jobbar inom proffsyrken gör detta i egna företag. Någon specifik inriktning finns inte mot något speciellt yrke utan här är det fokus på just att driva eget och den hjälp som ska kan behövas. Kravet är i detta fall att man är egenföretagare utan anställda.

DIK-Förbundet

Fackförbund DIKHär samlas de som har kreativa och skapande yrken. Detta då främst inom kultur och kommunikation. Även här kan man vara medlem som egenföretagare.

Svenska Musikerförbundet

MusikerForbundetEtt av de tydligt riktade fackförbunden då fokus ligger mot musik. Bland annat kan facket hjälpa till med att tolka skivkontrakt samt ge stöd i det fall som konserter blir inställda och ersättningar utgår. Utöver det har de även rabatter som gör det billigare för medlemmar att skapa och distribuera musik.

Teaterförbundet – för scen och film

TeaterförbundetTeaterförbundet har medlemmar som jobbar med teater/skådespeleri inom både filmbranschen och scenbranschen. Det kan vara upphovsmän och teknisk personal likväl som skådespelare och andra artister. Bland annat jobbar de mycket med att medlemmarna ska få rätt ersättning i upphovsrättsliga frågor.

Det finns en rad fler fackförbund som kan nämnas gällande proffsyrken och de ovan ska enbart ses som exempel hur de olika fackförbunden har valt att specialisera sig.